ECL Prüfungszentrum - magyar nyelvű tájékoztató

A Müncheni Magyar Intézet (UIM) 2010 tavaszán csatlakozott az ECL Konzorciumhoz, az európai nyelveket képviselő intézmények szövetségéhez („European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages"). A müncheni Magyar Katolikus Misszió keretében működő Hétvégi Magyar Iskolával együttműködve ECL magyar nyelvvizsgaközpontot hozott létre és jegyeztetett be a németországi ECL vizsgaközpont berlini képviseletén, valamint a Konzorcium székhelyén, a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárságán. Az UIM e kooperációban igény és lehetőség szerint koordináló segítséget nyújt vizsgafelkészítő munkálatokhoz.

A vizsgaszint igazodik a közös európai nyelvi referenciakeret mindenkori követelményeihez.

ECL Prüfungszentrum in München

Das Ungarische Institut München e. V. (UIM) hat sich im Frühjahr 2010 dem Europäischen Konsortium für das Zertifikat über Kenntnisse in modernen Fremdsprachen („European Consortium for The Certificate of Attainment in Modern Languages", ECL-Konsortium) angeschlossen. In Zusammenarbeit mit der Ungarischen Wochenendschule an der Ungarischen Katholischen Mission (München) betreibt es ein ECL-Prüfungszentrum für Ungarisch, das beim Nationalen ECL-Prüfungszentrum in Berlin sowie am Sitz des Konsortiums, im Fremdsprachenzentrum der Universität Pécs (Ungarn) registriert worden ist. In dieser Kooperation leistet das UIM bei Bedarf und nach Möglichkeit Koordinierungshilfe für prüfungsvorbereitende Maßnahmen.

Das Prüfungsniveau wird an die Stufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens jederzeit angepasst.