MEGHÍVÓ Dr. Ónodi László, Planegg: Márai és a hagyomány

Időpont, helyszín: 2000. június 30., péntek, 19.30 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza, Oberföhringerstr. 40, 81925 München

Rendezők: Müncheni Magyar Intézet / Ungarisches Institut München e. V. a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom müncheni csoportjával együttműködve

Házigazda: Dr. Fejér Rita (Müncheni Magyar Intézet)

Talán túlzás nélkül állítható, hogy Márai-reneszánszt élünk napjainkban: nagyszámú tanulmány, kritika jelenik meg az íróról, társaságokat, díjakat alapítanak nevében, műveit sokszor igen nagy példányszámban újra kiadják nemcsak magyar nyelvterületen, hanem külföldön is. A Márai-életmű minden tekintetben vett gazdagsága, sokrétű megítélhetősége, szerteágazó irodalomtörténeti vonatkozása, műfaji gazdagsága, az író jellembeli magatartása különféle nézeteket, elismerőket és elutasítókat váltott ki. Az előadás azt a kérdést igyekszik megvilágítani, hogy milyen gondolati és esztétikai elvek húzódnak meg a minőségükben oly különböző Márai-művek mögött, mi részbeni újrafelfedezésüknek és nagy visszhangot kiváltó hatásuknak a titka.

Az előadás bevezetőjeként szemelvények hangzanak el Márai műveiből Stief Magda színművésznő előadásában.

Dr. Ónodi László (szül. 1953) 1979-ben végzett a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-német szakán. Itt szerzett bölcsészdoktori címet 1983-ban „Kassák és Bécs“ című dolgozatával. 1979 és 1988 között a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében tudományos kutatóként főként az avantgarde és a szecesszió kérdéseivel foglalkozott. 1988 és 1990 között a würzburgi egyetem tudományos munkatársa volt, majd 1995-ig a müncheni és a würzburgi egyetemen magyar és német irodalmi, valamint komparatisztikai szemináriumokat tartott. Azóta a számítástechnika (programozás) biztosítja megélhetését.

Stief Magda Kolozsvárott született, Marosvásárhelyen végezte a színművészeti főiskolát, majd a Kolozsvári Állami Színházhoz került. 1971 óta él Németországban, Münchenben a Szabad Európa Rádió munkatársa volt. Színészi tevékenységét soha sem adta fel, Münchenben és Németország más városaiban is játszott. 1990-től szülővárosában és Budapesten is szerepel. Münchenben részt vesz a színészképzésben.