MEGHÍVÓ Dr. Péter Katalin (Budapest): Magyarország európaisága a modern világban

Időpont és helyszín: 2001. április 6., péntek, 19.30 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza, Oberföhringerstr. 40, 81925 München

Rendező: Müncheni Magyar Intézet / Ungarisches Institut München e. V., a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom müncheni csoportjával

Házigazda: Dr. Földvári Zsuzsanna (München)

Az előadás az európai összetartozás mai eszméjének előzményeit mutatja be. Abból indul ki, hogy az európaiság története a felfedezések korában kezdődött, amikor földrészünkön az emberek a sajátjuktól eltérő kultúrák létezésével szembesültek. Akkor alakult ki bennük a modern világ tudata. Magyarország előnytelen geopolitikai adottságai miatt nem vehetett részt a felfedezésekben. Nyugat-Európához viszonyított hátrányát fokozta egy történeti véletlen is: a török hódítás. Minden külső elem összeállt ahhoz, hogy kiszakadjon az európai kultúra vérkeringéséből. Ez azonban nem történt meg. Magyarország alkalmazkodott a modern világgazdaság létrejöttének a következményeihez – lakosai gyakorta egyéni áldozatok árán is megtartották Európának.

Dr. Péter Katalin 1959-óta a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa, jelenleg tudományos tanácsadója, az Akadémia Történettudományi Bizottságának tagja és egyik szakmai albizottságának az elnöke. Tudományos munkássága a katolikus megújulás és a protestáns reformáció korára összpontosul. Társszerzője több Magyarországon és külföldön megjelent magyar történeti összefoglalásnak. Főbb művei (vál.): A magyar romlásnak századában. Budapest 1975; A csejtei várúrnő Báthory Erzsébet. Budapest 1985; A fejedelemség virágkora (1606-1660). In: Erdély története három kötetben. Főszerkesztő Köpeczi Béla. II. Budapest 1986, 617-784; Hitújítók és hitvédők. Budapest 1993; Papok és nemesek. Magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból. Budapest 1995.

Következő műsoraink

  • 2001. április 27., Magyar Katolikus Misszió, 19.30 óra: Dóczy Péter (Budapest): Meditáció Pilinszky János verseiből és naplórészleteiből. Közreműködik Lőrinszky Attila bőgőművész és Blaskó Bori táncművész (mindketten Budapest). A művészeti est keretében megtekinthető Vattay Elemér fényképkiállítása Pilinszky Jánosról.
  • 2001. május 18., Magyar Katolikus Misszió, 19.30 óra: Szabó Magda (Budapest) irodalmi estje.