MEGHÍVÓ

Ember az új évezred küszöbén. Találkozás Jókai Anna íróval

Időpont és helyszín: 2002. június 21., péntek, 19.30 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza, Oberföhringerstraße 40, 81925 München

Társrendező: Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom Müncheni Csoportja

Házigazda: Kelemen Mária, M. A., Institut für Finnougristik der Ludwig-Maximilians-Universität München

Jókai Anna 1932-ben született Budapesten. 1953-1957 között népművelőként, majd művészeti előadóként dolgozott. Magyar-történelem szakos tanári oklevelét a budapesti egyetemen szerezte. 1961-1970-ben általános iskolában, 1970-1976-ban középiskolában tanított. 1976 óta szabadfoglalkozású író. Regényeiben és elbeszéléseiben elsősorban a fővárosi értelmiség sorsa foglalkoztatja. Hősei gyakran magányos, reménytelen sorsú emberek. Különös érzékenységgel ábrázolt asszonyalakjai a szellemi és a tapasztalati világ határán küzdve keresik a boldogulást. Klasszikus elbeszélői hagyományokat követő műveiben központi szerepet kap az árnyalt lélekábrázolás.

A közelmúltban adták ki Napok című regényének új, cenzúrázatlan változatát. Az idei könyvhétre jelenik meg A mérleg nyelve címen összegyűjtött esszéinek első kötete.

Jókai Anna 1990-1994 között a Magyar Írószövetség elnöke; a Magyar P. E. N. Club tagja; a Széchenyi Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tagja; a Nemzeti Kegyeleti Bizottság elnöke.

Díjai: József Attila-díj (1970), Pietrzak lengyel nemzetközi díj (1980), Kossuth-díj (1994), Magyar Örökség Díj (1998), Tiszatáj-díj (1999), Az Év Könyve-díj (1999), CET irodalmi díj (1999). Az írónőnek 1992-ben a Köztársaság Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adományozták.

Köszönjük önkéntes költséghozzájárulásukat!

jokai anna

„ Az író a teljes szótár ura. Ez a szabadsága. S éppen ez a felelőssége. Hála Istennek, ma már nincs előírtság odakünn; de megmarad az előírtság odabenn ...

Áldom a Teremtést, hogy nyelvet adott az emberiségnek; számomra éppen ezt a nyelvet, amivel halok is majd; de ami nem hal velem, hanem mint ,a tüzes nyelv a szólásra’, él tovább mindenütt, ahol ,négy-öt magyar összehajol’."

Jókai Anna művei:

4447 (1968); Kötél nélkül (1969); Tartozik és követel (1970); A labda (1971; 1994); Napok (1972; 2001); Szeretteink, szerelmeink (1973); Mindhalálig (1974); A reimsi angyal (1975); A feladat (1977; 1996); A panasz leírása (1980); Jákob lajtorjája (1982); Jöjjön Lilliputba (1985); Az együttlét (1987; 1997); Szegény Sudár Anna (1989; 1999); Mi ez az álom? (1990); A töve és a gallya (1991); Az ifjú halász és a tó (1992); Magyaróra (1992); Három (1995); Perc-emberkék dáridója (1996); Ne féljetek! (1998)

Német nyelven megjelent művei:

Soll und Haben [Tartozik és követel] (1973); Gleichung mit zwei Unbekannten [Tartozik és követel] (1977); Alles Licht der Welt. Fürchtet euch nicht! [Ne féljetek!] (1999)

Válogatott szakirodalom:

Tüskés Tibor: A siker természetrajza (Tiszatáj, 1981); Olasz Sándor: A magas és a mély között. Jókai Anna arcképéhez (Tiszatáj, 1982); Rónay László: Jegyzetek a tudatos életmódról (Kortárs, 1997)