Ungarisches Institut München e. V.
Müncheni Magyar Intézet

Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom
Pax Romana Müncheni Csoport

logo uim sw

Beichstraße 3, 80752 München
Tel: 089/348171, Fax: 089/391941
E-Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
http://www.ungarisches-institut.de                                   

Oberföhringer Str. 40
81925 München
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
http://pax-romana.hcbc.hu

kmem

  

M E G H Í V Ó

Maróti Orsolya (Budapest)

Magyar nyelvoktatás a diaszpórában

(PDF)

Időpont és helyszín: 2009. május 8., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza, Oberföhringer Str. 40., 81925 München

Rendezők: MMI és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja

Házigazda: Meyle Éva, Hétvégi Magyar Iskola

Az anyanyelv megtartása, megőrzése nemzedékről nemzedékre érték és feladat. Hogyan segíthetjük ezt a természetes folyamatot, ha nem anyanyelvi környezetben élünk? Miben különbözik a származásnyelv fejlesztése az anyanyelv fejlesztésétől? Hogyan határozhatjuk meg a két nyelvi helyzet közötti különbséget a nyelvtudomány és a nyelvpedagógia eszközei-vel? Érdemes feltérképeznünk azokat a területeket, amelyekkel foglalkoznunk kell ahhoz, hogy a származásnyelvet az anyanyelvi környezetben élők nyelvhasználatához közelítsük. Ezzel kiküszöbölhetjük a tipikus hibák megjelenését, rögzülését, és hatékonyabbá tehetjük az idegen nyelvi környezetben magyart tanító családok és pedagógusok munkáját. A kontrasz-tivitás, a szókincsfejlesztés és a megfelelő szóválasztás kérdései mellett szó esik majd a szóbeliség és írásbeliség közötti különbség nyelvhasználatot is érintő jelentőségéről, a moti-vációt segítő eszközökről, az iskolázott nyelvhasználat elérésének lehetőségeiről. Az előadás-ban a nyelvtanítás elméleti kérdései mellett külön hangsúlyt kap annak gyakorlata is – felhasz-nálva az idegen nyelvi környezetben élő magyar közösségek tapasztalatait.

Maróti Orsolya (*1971) a budapesti Balassi Intézet Magyar Nyelvi Tagozatának vezetője. 1999-ben diplomázott az ELTE-n, a Pécsi Egyetemen jelenleg alkalmazott nyelvészeti PhD tanulmányokat folytat. Az elmúlt években az ELTE Tanártovábbképzési Programjában interkulturális kommunikációt, majd magyar mint idegen nyelv szakon alkalmazott nyelvészetet oktatott. Kutatói munkája során a MTA Kisebbségkutató Intézetében a Prónai Csaba vezette „Oktatás és identitás" programban (2000-2001) valamint az ELTE Magyar Nyelvi Lektorátusán „Az illokúciós aktusok pragmatikai kutatása" című vizsgálatban (2000-2004) vett részt. A magyar mint származásnyelv témában számos külföldi tanártovábbképző kurzust szervezett (Ottawa, Vancouver, Vilnius, Szabadka, Temesvár, Stuttgart). A Pécsi Egyetem Hungarológiai Évkönyvében és más szakfolyóiratokban több írása jelent meg. Müncheni látogatása során szakmai foglalkozást tart a Hétvégi Magyar Iskola tanárnőivel is.

Az előadás és az általános eszmecsere után kötetlen együttlét.

Kérjük és köszönjük helyszíni önkéntes költséghozzájárulásukat!