9. Juli 2010: Dr. Róna-Tas András: Hunok és Magyarok

Ungarisches Institut München e. V.
Müncheni Magyar Intézet
Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom
Pax Romana Müncheni Csoport

logo uim sw

Landshuter Straße 4, 
93047 Regensburg
Tel: 0941/943-5440, 
Fax: 0941/943-5441
E-Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
http://www.ungarisches-institut.de

Oberföhringer Str. 40
81925 München
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
http://pax-romana.hcbc.hu

kmem

  

M E G H Í V Ó

DR. RÓNA-TAS ANDRÁS (Budapest)

HUNOK ÉS MAGYAROK

Időpont és helyszín : 2010. július 9., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München

Rendezők : UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja

Házigazda : Boór János tudományfilozófus és újságíró

Az utóbbi hetekben és hónapokban egyre gyakrabban esik szó a hazai közéletben a magyar nép őstörténetéről, sőt radikális átalakításának szükségességéről. Ezen belül az egyik érde-kes, sok műkedvelő honfitársunkat izgató kérdés: állítólagos hun eredetünk. Milyen eredmé-nyekre jutottak a hazai és a külföldi egyetemeken és kutatóintézetekben művelt szaktudomá-nyok? Nyelvész és orientalista tudós előadónk erre a kérdésre válaszol vetített képes előadá-sában, kiváltképpen eszmetörténeti és filológiai szempontból.

Róna-Tas András 1931. december 30-án Budapesten született. 1950-ben az államosított budai cisz-terci gimnáziumban érettségizett. 1955-ben a budapesti tudományegyetemen (ELTE) néprajz-orienta-lisztika szakon szerzett bölcsész diplomát, majd a Belső-ázsiai Intézet munkatársa lett. Részt vett az első magyar mongóliai expedícióban. 1958-ban tibetisztikai tárgyú dolgozattal doktorált. 1960-tól az Országos Széchényi Könyvtár Központi Katalógusánál folytatta munkásságát. 1964-ben védte meg a ti-beti és mongol nyelvészetről szóló nyelvtudományi kandidátusi értekezését. 1965-ben a Volga-vidéken a csuvasok és tatárok között gyűjtött nyelvészeti és néprajzi adatokat. 1968-ban került a szegedi tudo-mányegyetemre (JATE), ahol fokozatosan emelkedik a ranglétrán. 1971-ben lett az altaji nyelvrokon-sággal kapcsolatos munkájával akadémiai doktor. 1973-ban újra tanulmányútra ment a Volga vidékére. 1974-ben nevezték ki Szegeden egyetemi tanárrá, ahol megindította az első magyarországi altajisztikai képzést. 1984-ben az általa alapított altajisztikai intézet tanszékvezető professzora lett. 1990-ben az akadémiai valamint az egyetemi Magyar Őstörténeti Kutatócsoport vezetőjévé nevezték ki, és az egye-tem rektorává választották. 1990-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1995-ben rendes tag-jává vált. 2002 óta professor emeritus. Fontos szerepet vállalt a felsőoktatási intézmények és szakok állami elismerésében, az ún. akkreditációban. Számos állami, egyetemi és tudományos társasági, vala-mint akadémiai kitüntetésben részesült. Több mint háromszázötven tudományos mű szerzője vagy társ-szerzője. Főbb, főleg magyar nyelvű, részben ismeretterjesztő könyvei: „Nomádok nyomában" (1961), „A nyelvrokonság. Kalandozások a történeti nyelvtudományban" (1978), „A magyarság korai története" (1995), „A honfoglaló magyar nép. Bevezetés a korai magyar történelem ismeretébe" (1996), „Hungarians and Europe in the Middle Ages (1999) és „Kis magyar őstörténet” (2007).

Kérjük és köszönjük helyszíni önkéntes költséghozzájárulását!