Ungarisches Institut München e. V.
Müncheni Magyar Intézet
Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom
Pax Romana Müncheni Csoport

logo uim sw

Beichstraße 3, 80752 München
Tel: 089/348171, Fax: 089/391941
E-Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
http://www.ungarisches-institut.de

       Oberföhringer Str. 40
81925 München
                           E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
               http://pax-romana.hcbc.hu

kmem

 

Időpont és helyszín: 2005. április 8., péntek, 19.30 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München

Rendezők: MMI és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja

Házigazda: Kelemen Tamás (MMI)

Az előadás forrása egy még kiadatlan interjúgyűjtemény, amelyben mintegy hatvanöt, többnyire a századelőn született kortanú szólal meg a magyarországi zsidó és nem-zsidó szomszédok, iskolatársak, fiúk és lányok második világháború előtt, idején és után átélt hétköznapi viszonyáról. Az 1944-1946-os évekre vonatkozó szemelvények a szóbeli önéletrajzok szociográfiai hozamát és értelmezési problémáit tükrözik. A bő idézetekben megelevenülő, egy női és egy férfi hangra szerkesztett beszélgetések BI, FK, BM és RP üldözött zsidó emberrel készültek. A történetekből a kérdező értelmezéseivel a hazatérés, a számonkérés és az el-veszett tulajdonok visszaigénylésével kapcsolatos emlékek bizarr és szövevényes képe bonta-kozik ki.

Dr. Várdy Péter Budapesten született 1935-ben. 1956 óta él Hollandiában. 1966-tól 2001-ig az Universiteit Twente (Enschede) docenseként filozófiatörténetet, tudomány- és technika-filozófiát tanított. Kutatási témája az önreferencia megjelenése a platóni életműben, a mate-matikai és a fizikai paradoxonok, valamint a szürrealizmus terén. Magyar tárgyú munkái a zsi-dókérdés elfojtásával, a népi-urbánus vitával, zsidók és nem-zsidók együttélésének 20. száza-di változásaival foglalkoznak.

Néhány fontosabb filozófiai és zsidótárgyú publikációja: Some Remarks on the Relationship Between Russell’s Vicious-Circle Principle and Russell’s Paradox. In: Dialectica 33 (1979) 1, 3-22; A matematikai egyértelműségről. In: Magyar Műhely 1984/1, 17-21; The Unfinished Past – Jewish Realities in Postwar Hungary. In: The Tragedy of Hungarian Jewry. Essays, Documents, Depositions. Ed. R. L. Braham. New York 1986, 133-189; Zur Dialektik der Metamathematik. In: Hegel und die Naturphilosophie. Hg. M. J. Petry. Stuttgart/Bad Cannstatt 1987, 205-240; Het surrealisme als kunstvorm van de ambiguiteit. Over René Magritte [Surrealism and the Art of Ambiguity]. In: De Uil van Minerva 7 (1990/1991) 2, 79-89; Escher en de beeldende speculatie [Escher and Visual Speculation]. In: Wijsge-rig perspectief op maatschappij en wetenschap 32 (1991/1992) 3, 77-82; Az abszolútum a filozófiában. In: Mérleg 37 (2001) 1, 71-83; Das Lächerliche und das Absolute. Anmerkungen zu Platons Euthydemos. In: Logik, Mathematik und Naturphilosophie im objektiven Idealismus. Festschrift für Dieter Wandschneider. Hgg. W. Neuser, V. Hösle. Würzburg 2004, 285-296.

A jelen és a jövő igényes műsorainak megvalósítása érdekében a KMÉM Pax Romana kéri és köszönettel elfogadja a Müncheni Csoport kulturális rendezvényeinek anyagi támogatását, amely a mellékelt feladószelvénnyel utalható át.